„Opel“ visų priešakyje: jau dabar galite rasti degalų sąnaudų duomenis, apskaičiuotus pagal WLTP vairavimo ciklą (angl. Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (pasaulinę suderintąją lengvųjų automobilių testavimo procedūrą). Nuo 2017 m. rudens WLTP vairavimo ciklas bus teisiškai privalomas ir, kitaip nei šiuo metu privalomas NEDC (angl. New European Driving Cycle (naujasis Europos vairavimo ciklas), jis geriau atitiks šių dienų vairavimo elgesį.
Taip mes padedame klientams lengviau apskaičiuoti kasdienes automobilio degalų sąnaudas. Pirmasis automobilis, kurį vertinome, buvo „Astra“, o vėliau šiais metais pristatysime ir daugiau modelių.

* Pagal reglamentų (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 692/2008 (galiojančios versijos) reikalavimus. Skaičiai nėra susiję su konkrečiu automobiliu ir nėra konkretaus pasiūlymo dalis, jie naudojami tik įvairiems automobilių tipams palyginti.


** Mažesnė reikšmė atitinka mažiausią reikšmę iš visų keturių WLTP ciklo dalių, kai važiuojama automobiliu, kurio degalų sąnaudos mažiausios dėl pasirinktos ekonomiškos variklio / transmisijos įrangos. Didesnė reikšmė atitinka didžiausią reikšmę iš visų keturių WLTP ciklo dalių, kai važiuojama automobilio versija su didžiausiomis degalų sąnaudomis.

Daugiau informacijos

Ankstesnis
 • KOKIA NAUDA JUMS: LABIAU REALYBĘ ATITINKANTYS DEGALŲ SĄNAUDŲ DUOMENYS.

  Pasitelkiant naująjį WLTP vairavimo ciklą vertinamos situacijos, kurios labiau atitinka kasdienį gyvenimą nei dabartinis NEDC standartas. Taip galite geriau įvertinti kasdienes degalų sąnaudas.

Kitas
Ankstesnis
 • KAS YRA WLTP VAIRAVIMO CIKLAS?

  WLTP vairavimo ciklą sudaro keli etapai, kurie yra paremti vairuotojų iš viso pasaulio kasdienio vairavimo profiliais.

Kitas
Ankstesnis
 • LENGVA KURO EKONOMIJA.

  Yra faktorių, kurie įtakoja kuro sąnaudas ir kurių jūs negalita pakeisti – automobilio dizainas arba oro sąlygos. Bet ar žinojote, kad 1/3 kuro sąnaudų jūs galite įtakoti patys ?

Kitas
Ankstesnis
Kitas

KLAUSIMAI APIE NAUJUS DEGALŲ SĄNAUDŲ DUOMENIS.

Kodėl NEDC jau yra pasenęs?

NEDC (angl. New European Driving Cycle) buvo pristatytas 1992 m., tačiau automobiliai ir vairavimo elgesys nuo to laiko smarkiai pasikeitė. NEDC yra dirbtinis laboratorinis testas, kurį atliekant galima palyginti tik skirtingus automobilius, jis neatspindi įprastinių degalų sąnaudų. Vadinasi, realios degalų sąnaudos dažnai gali skirtis nuo NEDC informacijos. Pagrindinės priežastys:

 

• Teorinis vairavimo profilis neatspindi realaus vairuotojo profilio.
• Nepakankama akceleracija.
• Per daug sustojimų.
• Neįtraukiami dideli greičiai, pvz., važiuojant greitkeliais. Dėl šios priežasties būna per mažas vidutinis greitis.
• Pavarų perjungimo laikas dažniausiai nustatomas pagal transmisijos tipą, pvz., visiems automobiliams su mechaninėmis transmisijomis jis vienodas.
• Papildoma įranga nevertinama.

Ką matuoja NEDC?

NEDC yra teisiškai privalomas visiems automobiliams nuo 1992 m. NEDC pagrindą sudaro teorinis vairavimo profilis, kurį sudaro dvi dalys: pirmoji yra 13 min., kurios metu imituojamas važiavimas miesto spūstyse su daugybe sustojimų ir pradėjimų vėl važiuoti. Antroji dalis atitinka važiavimą užmiestyje maksimaliu 120 km/h greičiu.

Kokios keturis dalys sudaro WLTP?

Kad degalų sąnaudos labiau atspindėtų realybę, WLTP vairavimo cikle vertinami pasauliniai statistiniai duomenys iš realių vairavimo profilių. Tam pasitelkiamos keturios dalys su skirtingu vidutiniu greičiu, kuris paprastai atspindi vairavimo profilius visame pasaulyje: mažas, vidutinis, didelis ir itin didelis. Kiekviename etape naudojamas skirtingas greitėjimų, stabdymų, sustojimų ir pan. skaičius bei lygis, kurie atspindi kasdienio vairavimo situacijas.

Kuo skiriasi NEDC ir WLTP?

Nuo NEDC pristatymo 1992 m. automobiliai ir vairavimo įpročiai gerokai pasikeitė. WLTP testavimo parametrai buvo patobulinti, kad tiksliau atitiktų realias sąlygas. Juos sudaro:

 

• Ilgesnės trukmės ciklas (30 min. − 20 min.)
• Trumpesni sustojimai (13 % − 25 %)
• Ilgesni atstumai (apie 23 km − 11 km)
• Didesni greičiai (maks. 130 km/h − 120 km/h)
• Beveik 50 % didesnis vidutinis greitis
• Didesnė maksimali akceleracija ir daugiau akceleracijos etapų
• Apie 20−30 % didesnis  galios panaudojimas atsižvelgiant į dinamiškesnes vairavimo situacijas
• Tiksliau realias sąlygas atitinkantis pasipriešinimo riedėjimui nustatymas vertinant degalų sąnaudas
• Vertinama automobilyje sumontuota papildoma įranga

 

Pagal WLTP gautas reikšmes galima palyginti pasauliniu mastu, o NEDC reikšmės tinkamos tik Europai.

Close

Degalų sąnaudų duomenys, pateikiami pagal naująjį Europos vairavimo ciklą (NEDC), yra tikslūs ir lengvai palyginami, tačiau nėra idealūs. NEDC tapo teisiškai privalomas nuo 1992 m., tačiau nuo tada automobiliai ir asmeniniai vairavimo įpročiai gerokai pasikeitė. Kad būtų geriau atspindėtos naujos sąlygos, testavimo parametrai pasaulinėje suderintoje lengvųjų automobilių testavimo procedūroje (WLTP) buvo patikslinti.

 

Dabar vertinama:

 • Labiau tikrovę atitinkanti vairavimo dinamika ir lauko temperatūra
 • Didesni testavimo atstumai  
 • Didesnis vidutinis ir maksimalus greitis
 • Trumpesnės stotelės
 • Daugiau stabdymo ir greitėjimo

 

Papildomos įrangos įtaka taip pat yra svarbi vertinant WLTP vairavimo ciklą.
Nuo 2017 m. rudens šis naujasis vairavimo ciklas bus teisiškai privalomas visiems automobilių gamintojams.

Close

Dabartinis NEDC pagal teorinį vairavimo profilį padeda apskaičiuoti degalų sąnaudas mieste, užmiestyje ir bendrąsias sąnaudas, o WLTP naudojami „realūs“ profiliai, sukuriami pagal pasaulinius apklausų duomenis. WLTP vairavimo ciklas yra skirstomas į keturias dalis su skirtingu vidutiniu greičiu: mažu, vidutiniu, dideliu ir itin dideliu. Kiekvieną iš dalių sudaro įvairūs važiavimo etapai, sustojimai, greitėjimai, stabdymai ir pan., pagal kuriuos sudaromi kasdienio vairavimo profiliai. Kiekvienas variklio ir transmisijos junginys yra testuojamas ir su pačia ekonomiškiausia, ir su daugiausia degalų vartojančia automobilio įranga.

 

Pradėjusi nuo „Astra“ vėliau „Opel“ testuos kiekvieną modelį. Skelbiamos reikšmės apibrėžia diapazoną nuo mažiausių iki didžiausių kiekvieno variklio ir transmisijos junginio sąnaudų. Tai leidžia realiai įvertinti numatomas kasdienes kiekvieno modelio degalų sąnaudas.

 

Pastaba. Duomenys pagal WLTP vairavimo ciklą apskaičiuojami naudojant standartizuotą, iš anksto nustatytą vairavimo ciklą ant testavimo stendo.

Close

Kasdienės automobilio degalų sąnaudos labai priklauso nuo asmeninių naudojimo įpročių ir važiavimo sąlygų: miesto spūstyse, vieškeliais ar greitkeliais. Šie aspektai geriau įvertinami WLTP vairavimo cikle. Vietoje to, kad remiantis teoriniais vairavimo profiliais būtų vertinami tik sąnaudų mieste, užmiestyje ir bendrųjų sąnaudų duomenys (kaip nurodoma reglamentuose (EB) Nr. 715/2007 ir 692/2008), WLTP pateikiamos keturios atskiros skirtingų iš anksto nustatytų važiavimo profilių reikšmės (mažas, vidutinis, didelis ir itin didelis), kurios apskaičiuojamos pagal statistinius duomenis ir išanalizavus naudotojų profilius bei vidurkius. Be to, WLTP vairavimo ciklas yra kur kas dinamiškesnis nei NEDC ir atspindi didesnę akceleraciją, didesnį vidutinį greitį ir didesnį maksimalų greitį.

 

2016 m. birželio mėn. „Opel“ paskelbti „Opel Astra“ duomenys rodo diapazoną, kurį galima paaiškinti taip: mažesnė reikšmė yra mažiausia reikšmė iš visų keturių WLTP dalių, kai važiuojama „Opel Astra“ versija su mažiausiomis degalų sąnaudomis ir su pasirinktu variklio / transmisijos junginiu. Didesnė reikšmė atitinka didžiausią reikšmę iš visų keturių WLTP ciklo dalių, kai važiuojama „Opel Astra“ versija su didžiausiomis degalų sąnaudomis ir su atitinkamai pasirinktu variklio / transmisijos junginiu. Gautos reikšmės leidžia tinkamai įvertinti duomenis ir pateikia naudingos informacijos apie kasdienes degalų sąnaudas.

 

Atminkite, kad duomenys pagal WLTP vairavimo ciklą apskaičiuojami naudojant standartizuotą, iš anksto nustatytą vairavimo ciklą ant testavimo stendo.

Close

WLTP (angl. Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) vairavimo cikle vertinami svarbiausi veiksniai, kurie nevertinami NEDC (angl. New European Driving Cycle). NECD yra naujausias vertinimo metodas, reglamentuojamas reglamentais (EB) Nr. 715/2007 ir 692/2008, o pagal teisinius reikalavimus privaloma skelbti degalų sąnaudų ir taršos duomenis. Visų pirma, naujojo vairavimo ciklo vairavimo profilis geriau atspindi kasdienį vairavimą ir nėra vertinamas pagal konkretų apdailos lygį, jame atsižvelgiama į įrengtą papildomą įrangą.

 

Kasdienės automobilio degalų sąnaudos labai priklauso nuo asmeninių naudojimo įpročių ir važiavimo sąlygų: miesto spūstyse, vieškeliais ar greitkeliais. Šie aspektai geriau įvertinami WLTP vairavimo cikle. Vietoje to, kad remiantis teoriniais vairavimo profiliais būtų vertinami tik sąnaudų mieste, užmiestyje ir bendrųjų sąnaudų duomenys (kaip nurodoma reglamentuose (EB) Nr. 715/2007 ir 692/2008), WLTP pateikiamos keturios atskiros skirtingų iš anksto nustatytų važiavimo profilių reikšmės (mažas, vidutinis, didelis ir itin didelis), kurios apskaičiuojamos pagal statistinius duomenis ir išanalizavus naudotojų profilius bei vidurkius. Be to, WLTP vairavimo ciklas yra kur kas dinamiškesnis nei NEDC ir atspindi didesnę akceleraciją, didesnį vidutinį greitį ir didesnį maksimalų greitį.

 

2016 m. birželio mėn. „Opel“ paskelbti „Opel Astra“ duomenys rodo diapazoną, kurį galima paaiškinti taip: mažesnė reikšmė yra mažiausia reikšmė iš visų keturių WLTP dalių, kai važiuojama „Opel Astra“ versija su mažiausiomis degalų sąnaudomis ir su pasirinktu variklio / transmisijos junginiu. Didesnė reikšmė atitinka didžiausią reikšmę iš visų keturių WLTP ciklo dalių, kai važiuojama „Opel Astra“ versija su didžiausiomis degalų sąnaudomis ir su atitinkamai pasirinktu variklio / transmisijos junginiu. Gautos reikšmės leidžia tinkamai įvertinti duomenis ir pateikia naudingos informacijos apie kasdienes degalų sąnaudas.

 

Atminkite, kad duomenys pagal WLTP vairavimo ciklą apskaičiuojami naudojant standartizuotą, iš anksto nustatytą vairavimo ciklą ant testavimo stendo.