Saugumas ir inovacijos
Automatinis avarinis stabdymas
Automatinis avarinis stabdymas su Pėsčiųjų Aptikimu perspėja apie potencialius susidūrimus su pėsčiaisiais arba kitomis transporto priemonėmis (i) Veikia automatiškai važiuojant greičiau nei 5 km/h ir lėčiau nei 85 km/h. Nuo 0 iki 30 km/val metrinė deakseleracija smūgio padarinių sumažinimui siekia 0,9g. Nuo 30 iki 85 km/h greičio sistema sumažins greitį 22 km/h. Po to vairuotojas turi imtis stabdymo veiksmo pats. Operacinis AEBPD greitis priklauso nuo aptikro objekto (mobilus objektas: nuo 5 iki 85 km/h; stovintis objektas: nuo 5 iki 80 km/h; pėstysis: nuo 5 iki 60 km/h). Opel vairuotojo pagalbos sistemos sukurtos padėti vairuotojui tiek, kiek leidžia sistmos galimybes. Už vairavimą atsakomybė lieka vairuotojui.  . Jeigu vairuotojas nesiima jokio veiksmo, automobilis stabdys automatiškai. 
Pažangus statymo asistentas
Automatinis Parkavimo Asistentas (i) Papildoma įranga.   aptinka automobilio stovėjimui tinkamas vietas, perima vairą ir suteikia akustinius ir vizualinius stignalus, kad išvengtumėte susidūrimo automobilio statymo metu.  
Juostos palaikymo asistentas
Juostos palaikymo asistentas perspėja vairuotoją apie nuokrypį iš eismo juostos ir švelniai pakoreguoja trajektoriją jeigu jūsų Combo-e Life pradeda netikėtai mėtytis tarp linijų išlaikydamas jus teisingame kelyje. 
Važiavimo nuoklane controlė
Važiavimo Nuokalne Kontrolė yra IntelliGrip (i) Papildoma įranga.   sistemos funkcija, kuri padeda jums saugiai naviguoti net nuo stačiausių nuokalnių kontruoliuojamai ir atsariai, kol ji automatiškai palaiko greitį ir stabdymą.  
Greičio ženklų atpažinimas
Greičio ženklų atpažinimas skaito kelio ženklus ir atpažįsta leidžiamo greičio limito pokyčius ir pataria vairuotojui atitinkamai pakeisti greitį. 
Šoninės aklosios zonos perspėjimas
Šoninis Aklosios Zonos Perspėjimas automatiškai stebi ir perspėja apie artėjančias transporto priemones paralelinėse eismo juostose ir aklosiose zonose, suteikia jums didesnį pasitikėjimą keičiant eismo juostas ir daro gyvenimą truputį lengvesniu. 
Šono apsauga
Šono Apsaugos sistema (i) Papildoma įranga.   naudoja 12 sensorių, kurie garsiniu ir vizualiniu signalu multimedijos ekrane praneš apie kliūtis, kurios gali būti nematomos manevruojant mažu greičiu. 
IntelliGrip
Išmani IntelliGrip (i)  Papildoma įranga.   sistema prisitaiko prie mažo sukibimo sąlygų kaip kad važiuojant per purvą, smėlį ar sniegą ir siūlo penkis skirtingus važiavimo režimus.  
Saugumas ir oro pagalvės
Šešios oro pagalvės, įskaitant vairuotojo, keleivio, šonines ir užuolaidines siūlo aukštą saugumo lygį jums ir jūsų keleiviams visada. 
Galinio vaizdo kamera
180° plataus kampo Panoraminė Galinio Vaizdo Kamera (i) Papildoma įranga.   projektuoja automobilio aplinkę į 8" liečiamąjį ekraną. Virtualios trajektorijos linijos ekrane padės važiuoti atbulomis lengviau.  
Projekcinis ekranas
Su Projekcinius Ekranu (i) Papildoma įranga.   pagrindinė informacija, tokia kaip greitis, susidūrinmo perspėjimai ir navigacija pasirodys stikliniame ekrane už vairo, kad jūsų akims nereikėtų nukrypti nuo kelio.