Nuvažiuokite toliau. 

Greitis
Greitis yra vienas iš didžiausią įtaką nuvažiuojamam atstumui turinčių faktorių. Pavyzdžiui, važiuojant pastoviu 130 km/h greičiu Combo-e Life nuvažiuojamas atstumas sumažėja perpus pagal WLTP. 
Vairavimo stilius
Kiekvieną kartą jums akseleruojant jūs prarandate energiją. Ir kiekvieną kartą jums smarkiai stabdant jūs turite vėl akseleruoti. Eco vairavimo režimus ir rekuperacinis stabdymas jūsų Combo-e Life gali padėti jums sutaupyti iki 15% nuvažiuojamo atstumo.  
Terminis komfortas ir šildymas
Nuvažiuojamo nuotolio skirtumas nėl šildymo gali skirtis iki 35% priklausomai nuo sezono, kai energija imama tiesiai iš baterijos. Iš anksto sušildžius jūsų Combo-e Life salonę kraunantis jūs galite sutaupyti nuvažiuojamo nuotolio ir keliauti komfortiškai.  
PATARIMAS: Combo-e Life skydelyje rodomas nuvažiuoajmas nuotolis yra maksimalus. Jeigu jūs atsižvelgsite į nuvažiuojamam nuotoliui įtaką darančius faktorius (greitis, vairavimo stilius, šiluminis komfortas), rodomas nuvažiuojamas nuotolis prisitaikys prie jūsų vairavimo stiliaus.