Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


LED (AFL). NUSTELBKITE KITUS ŽIBINTUS.

Prisitaikantieji priekiniai LED žibintai apšviečia kelią 30 % ryškiau už halogeninius ir automatiškai prisitaiko prie 9 skirtingų vairavimo situacijų, kad užtikrintų optimalų matomumą ir saugą.

 

 • Stovėjimo režimas: taupo energiją (kai įjungtas „Start/Stop“ režimas).
 • Važiavimas atbuline eiga, manevravimas: įjungia priekinius posūkio žibintus, kad būtų lengviau pastatyti automobilį.
 • Statinis posūkio žibintas: papildomas LED žibintas, leidžiantis geriau matyti, kas dedasi už posūkio.
 • Dinaminiai posūkių žibintai: viršijant nustatytą greitį, papildomas žibintas atitinkamoje pusėje.
 • Pagalbinė tolimųjų šviesų sistema: visapusiškas apšvietimas. Automatiškai perjungia priekinius žibintus, kai aptinkamas kitas automobilis
 • Užmiestyje: ilgesnis, platesnis, neakinantis šviesos srautas (viršijant 55 km/val.).
 • Mieste: platesnis šviesos srautas padeda apšviesti pėsčiuosius (neviršijant 55 km/val.).
 • Turistinis režimas: pritaiko žibintus prie važiavimo kita kelio puse.
DAUGIAU MAŽIAU

NIEKADA NEMIEGANTYS JUTIKLIAI.

„Opel Eye“naudoja kamerą, kurioje įdiegtos tokios inovacijos kaip įspėjimas apie susidūrimą priekyje ir išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas, kad būtų išvengta susidūrimų ir maksimaliai padidinta sauga.

 

 • Įspėjimas apie galimą susidūrimą priekyje: jei prie automobilio artėjate per greitai, pasigirsta signalas, o ekrane rodoma raudona lemputė. 
 • Išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimas: įspėja, jei netyčia išklystate iš savo juostos. Tai padeda išvengti pavojingų situacijų.
 • Eismo ženklų atpažinimo sistema: atpažįsta ir parodo greičio apribojimo ir kitus eismo ženklus, kurių galite nepastebėti.
DAUGIAU MAŽIAU

ATSPINDINTIS LED ĮSPĖJIMŲ EKRANAS.

Priekiniame stikle atspindinčiajame LED įspėjimų ekrane rodomas įspėjimas, jei prie automobilio artėjate per greitai.

MATYKITE, KAS DEDASI UŽ JŪSŲ.

Galinio vaizdo kamera padeda saugiai važiuoti atbuline eiga – nereikės sukti galvos atgal norint pažvelgti per petį. Pastatyti automobilį gerokai patogiau ir saugiau.

STEBUKLINGAS PRISILIETIMAS.

Beraktė durų atrakinimo ir variklio užvedimo sistema veikia vos prisilietus – ja naudojantis galima vienu metu atrakinti priekines duris arba užvesti variklį.