Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


IŠMANIOSIOS SAUGUMO SISTEMOS.

Automatinis avarinis stabdymas1 su pėsčiųjų aptikimo funkcija įspėja Jus apie galimą susidūrimą su pėsčiuoju ar kitu automobiliu2. Jei nesiimsite jokių veiksmų, automobilis automatiškai pradės stabdyti. 

 

1Standartinė „Dynamic“, papildoma „Selection“ ir „Enjoy“ įranga.

2Veikia automatiškai, kai greitis yra didesnis nei 5 km/h ir mažesnis nei 85 km/h. Važiuojant nuo 0 iki 30 km/h greičiu ir lėtėjant, smūgio poveikis sumažėja 0,9 g. Važiuojant nuo 30 iki 85 km/h greičiu, sistema sumažina greitį iki ne daugiau nei 22 km/h. Pasiekus šią ribą, vairuotojas privalo stabdyti pats, galutinai sumažindamas greitį. AEBPD darbinio greičio diapazonas priklauso nuo aptiktos kliūties (judantis objektas: nuo 5 iki 85 km/h; fiksuotas objektas: nuo 5 iki 80 km/h; pėsčiasis: nuo 5 iki 60 km/h). „Opel“ pagalbinės vairavimo sistemos padeda vairuotojui tik iki tam tikros ribos. Vairuotojas lieka atsakingas už vairavimą.

DAUGIAU MAŽIAU

VISADA TEISINGAME KELYJE.

Pagalbinė važiavimo eismo juosta sistema1 įspėja vairuotoją išvažiavus iš eismo juostos ir švelniai pasuka vairą, jei „Combo“ netikėtai nukrypsta iš eismo juostos.

 

1 Standartinė „Dynamic“, papildoma „Selection“ ir „Enjoy“ įranga.
DAUGIAU MAŽIAU

SUMANIAI ĮSPĖJA APIE GREITĮ.

Greičio apribojimo ženklų atpažinimo sistema nuskaito kelių ženklus ir atpažįsta greičio apribojimo pasikeitimus, tada pasiūlo vairuotojui atitinkamai pakoreguoti greitį.

 

1 Standartinė „Dynamic“, papildoma „Selection“ ir „Enjoy“ įranga.
DAUGIAU MAŽIAU

SAUGAUS ATSTUMO IŠLAIKYMAS.

Automatinė pastovaus greičio palaikymo sistema1 išlaiko pasirinktą greitį nuo 30 iki 160 km/h ir pristabdo arba padidina greitį, kad būtų išlaikytas fiksuotas atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio, todėl galėsite vairuoti saugiai ir ramiai.

 

1 Standartinė „Dynamic“ ir „Enjoy“ įranga, papildoma „Selection“.
DAUGIAU MAŽIAU

SAUGUMU PASIRŪPINTA.

Keturios saugos oro pagalvės, įskaitant vairuotojo, keleivio ir šonines, užtikrina aukščiausią saugumo lygį Jums ir Jūsų keleiviams.

 

1 Standartinė „Dynamic“ ir „Enjoy“ įranga, papildoma „Selection“.
DAUGIAU MAŽIAU

NEUŽMIKITE VAIRUODAMI.

Vairuotojo mieguistumo įspėjimo funkcija1 analizuoja Jūsų vairavimo veiksmus ir nustato vairuotojo nuovargio ženklus. Keli įspėjimai iš eilės nurodo vairuotojui imtis veiksmų.

 

1 Po 2 valandų važiavimo didesniu nei 65 km/h greičiu, vairuotoją perspėja garsinis signalas. Tuo pat metu sistema pagal vairavimo metu atliekamus veiksmus, pvz., automobilio išlaikymas eismo juostoje, apskaičiuoja dėmesingumo lygį. Jei nustatomas pavojingas vairavimas, stiprėjančiu garsumu pasigirsta keli garsiniai perspėjimai, kuriais nurodoma vairuotojui nedelsiant imtis veiksmų. Po dešimties saugaus vairavimo minučių, garsinis įspėjimas išsijungia. Apskaičiavimas sustabdomas, kai automobilio greitis sumažėja iki 65 km/h.
DAUGIAU MAŽIAU

ŠONINIŲ KLIUČIŲ APSAUGA.

Šoninių kliūčių apsaugos1 sistema pasitelkdama 12 jutiklių įspėja apie kliūtis, kurių galite nepastebėti sukdami, ir pateikia vaizdinius bei garsinius įspėjimus informacijos ir pramogų sistemos ekrane.

 

1Papildoma įranga

 

1 Po 2 valandų važiavimo didesniu nei 65 km/h greičiu, vairuotoją perspėja garsinis signalas. Tuo pat metu sistema pagal vairavimo metu atliekamus veiksmus, pvz., automobilio išlaikymas eismo juostoje, apskaičiuoja dėmesingumo lygį. Jei nustatomas pavojingas vairavimas, stiprėjančiu garsumu pasigirsta keli garsiniai perspėjimai, kuriais nurodoma vairuotojui nedelsiant imtis veiksmų. Po dešimties saugaus vairavimo minučių, garsinis įspėjimas išsijungia. Apskaičiavimas sustabdomas, kai automobilio greitis sumažėja iki 65 km/h. 
DAUGIAU MAŽIAU