Registracija į servisą

Pateikite savo duomenis

*Privalomi laukai

Pasirinkite atstovą

    1. Paieška pagal

Pateikite automobilio duomenis

  1. Identifikacinį numerį rasite automobilio dokumentuose. Pvz. W0L09627595628576

Pageidaujamas automobilio pristatymo laikas

Pageidaujamas automobilio atsiėmimo laikas

Nurodykite remontą

  1. Remonto tipas
  2. Maksimalus simbolių skaičius - 800.

  3. Pakaitinis automobilis

1galimi papildomi mokesčiai

Siųsti užklausą

Jūsų asmens duomenis tvarkys atitinkamas valdytojas, kaip tai numatyta Privatumo pareiškime. Norėdami gauti daugiau informacijos apie su Jūsų privatumu susijusias teises ir sužinoti mūsų kontaktinę informaciją, žiūrėti čia.

 

Palaikykime ryšį!

 

Noriu gauti daugiau informacijos

apie gaminius ir paslaugas

ir pasirinkdamas vieną iš šių kanalų sutinku, kad susiję duomenys būtų tvarkomi, kaip nurodyta Sutikime.

Turiu teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (jei reikia daugiau informacijos, žiūrėti čia). Sutikimo atšaukimas neturi įtakos apdorojimo teisėtumui pagal sutikimą, iki jį atsiimant.

Prašome užpildyti pažymėtus laukus ir bandyti dar kartą.

Close

SUTIKIMAS

 

Sutinku, kad mano asmens duomenys, susiję su informacija, kurią pateikiu kaip šios užklausos dalį, būtų apdorojami individualizuotos rinkodaros ir rinkos tyrimų tikslais, o tai atliktų „Opel Southeast Europe“ Kft., Szabadsag ut.117, Budaörs H-2040, Hungary, ir „Opel Automobile“ GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Vokietija (kaip valdytojai).

 

Mano asmens duomenys bus tvarkomi ir toliau nurodytais tikslais perduodami šiems duomenų gavėjams:

 

Duomenys / Tikslas (-ai) / Gavėjas (-ai)

 

1.

- Duomenys: Identifikavimo ir kontaktiniai duomenys (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr.) ir kita Jūsų pateikta susijusi informacija (pvz., dėl šios užklausos / kaip šios užklausos dalis pateikta informacija)

- Tikslas: Klientų aptarnavimas: pvz., kvietimai į renginius, informacija apie (techninius) atnaujinimus, susijusius su mano transporto priemone / dominančia transporto priemone arba kitoms paslaugomis transporto priemonei, pranešimai apie techninės priežiūros / patikrinimo / aptarnavimo terminus arba techninę pagalbą kelyje.

Klientų informavimas: susisiekimui, pvz., dėl naujų ir naudotų transporto priemonių, finansinių ir išperkamosios nuomos pasiūlymų, platintojo aptarnavimo, patikrinimo ir remonto pasiūlymų, finansavimo arba išperkamosios nuomos sutarties pabaigos arba mano transporto priemonei skirtų kokybės gerinimo priemonių.

Reklama: asmeninė arba individualizuotų pasiūlymų, gaminių ir paslaugų reklama.

Klientų pasitenkinimo apklausos: susisiekimui po įsigijimo / paslaugos, pvz., dėl pasitenkinimo transporto priemone arba suteiktomis paslaugomis.

- Gavėjas: „Opel Automobile“ GmbH ir Opel Southeast Europe Kft. mano asmens duomenimis dalijasi su atitinkamais susijusiais duomenų tvarkytojais dėl rinkodaros / rinkos tyrimų informacinių technologijų paslaugų, administravimo ir palaikymo.

„Opel Automobile“ GmbH ir Opel Southeast Europe Kft. mano asmens duomenimis taip pat gali dalintis su atitinkamu informacinių technologijų paslaugų teikėju („GM Holdings“ LLC, Mičiganas, JAV), kuris veikia valstybėje už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, kur duomenų apsaugos lygis nėra pakankamas. Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl asmens duomenų apsaugos pakankamumo, tačiau taikomos tinkamos apsaugos priemonės, šiuo atveju – atitinkamos ES standartinės sutarčių sąlygos (ES sutarčių sąlygos). Kopiją galima gauti išsiunčiant el. laišką šiuo adresu: privacyrights@opel.com.

 

- Duomenys: [įveskite duomenis / kategoriją]

- Tikslas: [įveskite tikslą]

- Gavėjas: [įveskite vardą ir pavardę, adresą ir t. t.]

[Jei gavėjas yra valstybėje už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, įveskite: Gavėjas [įveskite vardą ir pavardę] yra už Europos ekonominės erdvės (EEE), [įveskite šalį], kur duomenų apsaugos lygis nėra pakankamas.

[Jei Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl asmens duomenų apsaugos pakankamumo, įrašykite:  Europos Komisija  yra priėmusi sprendimą dėl asmens duomenų apsaugos pakankamumo [įveskite šalį].

[Jei Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl asmens duomenų apsaugos pakankamumo, įrašykite: Europos komisija nėra priėmusi sprendimo dėl asmens duomenų apsaugos pakankamumo. Sutikimas galioja ir perduodant už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.]]

 

Sutinku, kad „Opel Southeast Europe“ Kft. ir „Opel Automobile“ GmbH tvarkytų aukščiau nurodytus mano duomenis, kad tiksliai nustatant tapatybę man būtų siūlomos geriausios paslaugos ir užtikrinama geriausia patirtis bei išvengiama galimo asmens duomenų naudojimo kitiems, o ne nurodytiems tikslams. Remiantis duomenų atitikties nustatymo ir sujungimo procesų taisyklėmis, pagal kurias nustatomas iš skirtingų šaltinių ir sistemų (pvz., internetu teikiant prašymus „Opel“, dalyvaujant „Opel“ rinkodaros renginiuose, naudojantis „myOpel“) gaunamų dviejų ar daugiau duomenų įrašų galimas atitikimas, minėtos šalys sukuria unikalų, pagrindinį kliento duomenų įrašą.

 

Mano asmens duomenys po paskutinio bendravimo su „Opel“ atstovu bus saugomi dar trejus metus.

 

Duomenys tvarkomi remiantis šiuo mano sutikimu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamento) 6 straipsnio 1 dalies a punktas). [Jei duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, įrašykite: Perduodant duomenis į šalį, esančią už Europos Ekonominės erdvės (EEE) ribų, taikoma asmens duomenų apsauga, kaip nurodoma Reglamento 49 straipsnio 1 dalies a punkte.]

 

Aš susipažinau su mano privatumu susijusiomis teisėmis ir kontaktine informacija, kaip tai nurodoma Privatumo ir slapukų politikoje.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos su privatumu susijusiais klausimais, žr. Privatumo ir slapukų politiką.

Close

PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

 

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi administruojant ir įgyvendinant užklausą, kurią pateikėte Opel Southeast Europe Kft., Szabadsag ut.117, Budaörs H-2040, Hungary, „Opel Automobile“ GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Vokietija ir, jei taikoma, jūsų pasirinktiems „Opel“ partneriams, kaip valdytojams:

 

Duomenys tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu.

 

Mes, kaip valdytojai, tvarkome Jūsų duomenis vadovaudamiesi šiais nurodymais:

 

Duomenys / Tikslas (-ai) (privalomi duomenys yra pažymėti žvaigždute *)

 

1.

- Duomenys: Identifikavimo ir kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė*, el. pašto adresas *; telefono Nr., pašto adresas (*, jei taikoma)

- Tikslas: Susisiekimas, bendravimas ir atsakymas į užklausas; Naujienlaiškio prenumerata / prenumeratos atsisakymas

 

2.

- Duomenys: Išsami informacija apie dominantį modelį*

- Tikslas: Atsakymas į užklausą

 

3.

- Duomenys: Pasirinktas „Opel“ partneris*

- Tikslas: Atsakymas į užklausą

 

4.

- Duomenys: Išperkamoji nuoma / finansavimas (*, jei taikoma)

- Tikslas: Atsakymas į užklausą

 

5.

- Duomenys: Pagrindiniai transporto priemonės duomenys*, VIN*, pirmosios registracijos data, registracijos numeris / valstybinis numeris, ridos skaitiklio rodmenys, išleidimo data / laikas, įsigijimo data / laikas, techninės priežiūros tipas*, paslaugų automobilis

- Tikslas: Atsakymas į techninės priežiūros užklausą

 

6.

- Duomenys: Užklausos tipas

- Tikslas: Atsakymas į susisiekimo užklausą

 

Aukščiau nurodyti žvaigždute * pažymėti duomenų elementai yra privalomi ir būtini sudarant sutartį. Šiuos duomenis būtina pateikti. Jei duomenų nepateiksite, negalėsite atsakyti į Jūsų užklausą.

 

Aukščiau nurodyti duomenys bus saugomi trejus metus, po sutartinių santykių pabaigos.

 

Gavėjai

 

Jūsų asmens duomenys toliau nurodytais tikslais bus perduodami šiems duomenų gavėjams:

 

Duomenys / Tikslas (-ai) / Gavėjas (-ai)

 

- Duomenys: Identifikavimo ir kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė*, el. pašto adresas*; telefono Nr., pašto adresas (*, jei taikoma), Išsami informacija apie dominančią transporto priemonę*, Pasirinktas „Opel“ partneris*, išperkamoji nuoma / finansavimas (*, jei taikoma), Pagrindiniai transporto priemonės duomenys*, VIN*, pirmosios registracijos data, registracijos numeris / valstybinis numeris, ridos skaitiklio rodmenys, išleidimo data / laikas, įsigijimo data / laikas, techninės priežiūros tipas*, paslaugų automobilis, užklausos tipas

- Tikslas: Atsakymas į užklausą

- Gavėjas: „Opel Automobile“ GmbH ir „Opel Southeast Europe“ Kft. pasidalina jūsų asmens duomenis su atitinkamais duomenų tvarkytojais, kad palengvintų administravimą siekiant nurodytų tikslų. „Opel Automobile“ GmbH ir „Opel Southeast Europe“ Kft. asmens duomenimis taip pat gali dalintis su atitinkamu informacinių technologijų paslaugų teikėju („GM Holdings“ LLC, Mičiganas, JAV), kuris veikia valstybėje už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, kur duomenų apsaugos lygis nėra pakankamas. Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl asmens duomenų apsaugos pakankamumo, tačiau taikomos tinkamos apsaugos priemonės, šiuo atveju – atitinkamos ES standartinės sutarčių sąlygos (ES sutarčių sąlygos). Kopiją galima gauti išsiunčiant el. laišką šiuo adresu: privacyrights@opel.com.

 

- Duomenys: Identifikavimo ir kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė*, telefono Nr.)

- Tikslas: Atlikimo stebėjimas

- Gavėjas: „TrackBack“, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, Jungtinė Karalystė

 

Norėdami gauti daugiau informacijos su privatumu susijusiais klausimais, žr. mūsų Privatumo ir slapukų politiką