„Opel“ visų priešakyje: dabar galite rasti degalų sąnaudų duomenis, apskaičiuotus pagal WLTP (pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą), kuri bus privaloma artimoje ateityje. Nuo 2018 m. rudens bus teisiškai privaloma pateikti rodiklius pagal WLTP važiavimo ciklą. WLTP, kitaip nei dabar privalomas NEDC (naujas Europos važiavimo ciklas), geriau atitiks šiuolaikines važiavimo sąlygas.
Taip mes padedame klientams lengviau apskaičiuoti kasdienes automobilių degalų sąnaudas. Pirmasis mūsų įvertintas automobilis buvo „Astra“. Šiais metais pagal naują procedūrą išbandysime ir daugiau modelių.

Ankstesnis
 • KOKIA NAUDA JUMS: LABIAU REALYBĘ ATITINKANTYS DEGALŲ SĄNAUDŲ DUOMENYS.

  Pasitelkiant naująjį WLTP vairavimo ciklą vertinamos situacijos, kurios labiau atitinka kasdienį gyvenimą nei dabartinis NEDC standartas. Taip galite geriau įvertinti kasdienes degalų sąnaudas.

Kitas
Ankstesnis
 • KAS YRA WLTP VAIRAVIMO CIKLAS?

  WLTP vairavimo ciklą sudaro keli etapai, kurie yra paremti vairuotojų iš viso pasaulio kasdienio vairavimo profiliais.

Kitas

KLAUSIMAI APIE NAUJUS DEGALŲ SĄNAUDŲ DUOMENIS.

Kodėl NEDC jau yra pasenęs?

NEDC (angl. New European Driving Cycle) buvo pristatytas 1992 m., tačiau automobiliai ir vairavimo elgesys nuo to laiko smarkiai pasikeitė. NEDC yra dirbtinis laboratorinis testas, kurį atliekant galima palyginti tik skirtingus automobilius, jis neatspindi įprastinių degalų sąnaudų. Vadinasi, realios degalų sąnaudos dažnai gali skirtis nuo NEDC informacijos. Pagrindinės priežastys:

 

• Teorinis vairavimo profilis neatspindi realaus vairuotojo profilio.
• Nepakankama akceleracija.
• Per daug sustojimų.
• Neįtraukiami dideli greičiai, pvz., važiuojant greitkeliais. Dėl šios priežasties būna per mažas vidutinis greitis.
• Pavarų perjungimo laikas dažniausiai nustatomas pagal transmisijos tipą, pvz., visiems automobiliams su mechaninėmis transmisijomis jis vienodas.
• Papildoma įranga nevertinama.

Ką matuoja NEDC?

NEDC yra teisiškai privalomas visiems automobiliams nuo 1992 m. NEDC pagrindą sudaro teorinis vairavimo profilis, kurį sudaro dvi dalys: pirmoji yra 13 min., kurios metu imituojamas važiavimas miesto spūstyse su daugybe sustojimų ir pradėjimų vėl važiuoti. Antroji dalis atitinka važiavimą užmiestyje maksimaliu 120 km/h greičiu.

Kokios keturis dalys sudaro WLTP?

Kad degalų sąnaudos labiau atspindėtų realybę, WLTP vairavimo cikle vertinami pasauliniai statistiniai duomenys iš realių vairavimo profilių. Tam pasitelkiamos keturios dalys su skirtingu vidutiniu greičiu, kuris paprastai atspindi vairavimo profilius visame pasaulyje: mažas, vidutinis, didelis ir itin didelis. Kiekviename etape naudojamas skirtingas greitėjimų, stabdymų, sustojimų ir pan. skaičius bei lygis, kurie atspindi kasdienio vairavimo situacijas.

Kuo skiriasi NEDC ir WLTP?

Nuo NEDC pristatymo 1992 m. automobiliai ir vairavimo įpročiai gerokai pasikeitė. WLTP testavimo parametrai buvo patobulinti, kad tiksliau atitiktų realias sąlygas. Juos sudaro:

 

• Ilgesnės trukmės ciklas (30 min. − 20 min.)
• Trumpesni sustojimai (13 % − 25 %)
• Ilgesni atstumai (apie 23 km − 11 km)
• Didesni greičiai (maks. 130 km/h − 120 km/h)
• Beveik 50 % didesnis vidutinis greitis
• Didesnė maksimali akceleracija ir daugiau akceleracijos etapų
• Apie 20−30 % didesnis  galios panaudojimas atsižvelgiant į dinamiškesnes vairavimo situacijas
• Tiksliau realias sąlygas atitinkantis pasipriešinimo riedėjimui nustatymas vertinant degalų sąnaudas
• Vertinama automobilyje sumontuota papildoma įranga

 

Pagal WLTP gautas reikšmes galima palyginti pasauliniu mastu, o NEDC reikšmės tinkamos tik Europai.

Close

Dabartinis NEDC važiavimo ciklas padeda apskaičiuoti degalų sąnaudas mieste, užmiestyje ir vidutines, remiantis teoriniu važiavimo modeliu. WLTP bandymai atliekami realesnėmis važiavimo sąlygomis, atsižvelgiant į pasaulinių statistinių tyrimų duomenis. WLTP važiavimo ciklas yra skirstomas į keturias dalis su skirtingu vidutiniu greičiu: mažu, vidutiniu, dideliu ir itin dideliu. Kiekvieną dalį sudaro įvairūs važiavimo etapai, sustojimo, pagreitėjimo, stabdymo ir kt. fazės, atspindinčios kasdienes važiavimo sąlygas. Kiekviena variklio ir transmisijos konfigūracija yra bandoma su pačia ekonomiškiausia ir daugiausia degalų suvartojančia automobilio įranga.

„Opel“ šiuo metu atlieka visų savo modelių bandymus pagal WLTP standartus. Skelbiami rodikliai rodo, kiek automobilis su atitinkama variklio ir transmisijos konfigūracija sunaudoja degalų, – nuo mažiausios iki didžiausios reikšmės. Tai leidžia tiksliai įvertinti numatomas kasdienes kiekvieno modelio degalų sąnaudas.

Pastaba. Vertės pagal WLTP bandymų procedūrą išmatuojamos taikant standartizuotą, iš anksto nustatytą važiavimo ciklą bandymų stende.

Close

Degalų sąnaudų rodikliai, pateikiami pagal naują Europos važiavimo ciklą (NEDC), yra tikslūs ir lengvai palyginami, tačiau nėra objektyvūs. NEDC važiavimo ciklas tapo teisiškai privalomas 1992 m., tačiau per šį laiką automobiliai ir asmeniniai vairavimo įpročiai gerokai pasikeitė. Siekiant geriau atspindėti naujas sąlygas, buvo patikslinti WLTP pasaulinės lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros parametrai.

Dabar taikomi parametrai:

 • labiau tikrovę atitinkanti važiavimo dinamika ir lauko temperatūra;
 • ilgesni bandymų atstumai;
 • didesnis vidutinis ir maksimalus greitis;
 • trumpesni sustojimai;
 • dinamiškesnis stabdymas ir pagreitėjimas.


Papildomos įrangos įtaka taip pat yra svarbi atliekant WLTP bandymų procedūrą. Nuo 2018 m. rudens visi automobilių gamintojai privalės skelbti duomenis pagal WLTP ciklą.

Close

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. tam tikrų naujų automobilių tipo patvirtinimo bandymai atliekami pagal pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių procedūrą (WLTP). Tai nauja realesnė bandymų procedūra degalų sąnaudoms ir CO2 kiekiui nustatyti. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. WLTP visiškai pakeis šiuo metu taikomą naują Europos važiavimo ciklą (NEDC). Dėl realesnių bandymų sąlygų pagal WLTP nustatyti degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai daugeliu atvejų yra didesni, lyginant su išmatuotomis vertėmis pagal NEDC važiavimo ciklą.

WLTP (pasaulinės suderintos lengvųjų transporto priemonių procedūros) važiavimo ciklas pakoreguoja pagrindinius NEDC (naujo Europos važiavimo ciklo) trūkumus. NECD yra šiuo metu taikomas matavimo metodas, apibrėžtas (EB) Nr. 715/2007 ir 692/2008 reglamente. Teisiškai vis dar privaloma skelbti degalų sąnaudų ir taršos duomenis pagal šį metodą. Naujojo važiavimo ciklo bandymų procedūra geriau atspindi kasdienio važiavimo sąlygas. Be to, ją taikant atsižvelgiama ne tik į konkretų komplektacijos lygį, bet ir į papildomos įrangos įtaką.

Kasdienės automobilio degalų sąnaudos labai priklauso nuo individualaus vairavimo stiliaus ir važiavimo sąlygų – miesto spūstyse, vieškeliais ar greitkeliais. Šie skirtumai geriau įvertinami taikant WLTP važiavimo ciklą. WLTP bandymų procedūra nesiekiama apskaičiuoti tik degalų sąnaudas mieste, užmiestyje ar vidutines (kaip nurodoma reglamentuose (EB) Nr. 715/2007 ir 692/2008), remiantis teoriniu važiavimo modeliu. Ją taikant, pateikiamos keturios atskiros iš anksto nustatytų skirtingų važiavimo modelių reikšmės (važiuojant mažu, vidutiniu, dideliu ir itin dideliu greičiu), atsižvelgiant į statistinius tyrimų duomenis ir naudotojų profilių bei vidurkių analizės rezultatus. Be to, WLTP važiavimo ciklas yra kur kas dinamiškesnis nei NEDC ir atspindi dažnesnį pagreitėjimą, didesnį vidutinį bei maksimalų greitį.

2016 m. birželio mėn. paskelbti „Opel Astra“ bandymų duomenys: mažesnė reikšmė yra mažiausias rodiklis iš visų keturių WLTP etapų, naudojant „Opel Astra“ versiją su atitinkama variklio ir transmisijos konfigūracija, užtikrinančia mažiausias degalų sąnaudas. Didesnė reikšmė yra didžiausias rodiklis iš visų keturių WLTP važiavimo ciklo etapų, naudojant „Opel Astra“ versiją su atitinkama variklio ir transmisijos konfigūracija, lemiančia didžiausias degalų sąnaudas. Nustatytos reikšmės leidžia susidaryti aiškų vaizdą. Tai naudinga informacija apie kasdienes degalų sąnaudas.

Pastaba. Vertės pagal WLTP bandymų procedūrą išmatuojamos taikant standartizuotą, iš anksto nustatytą važiavimo ciklą bandymų stende.