PRIVATUMO IR TEISINĖS INFORMACIJOS PATVIRTINIMAS.

Šią svetainę (toliau – Svetainė) susijusių įmonių, platinančių „Opel“ ženklo automobilius Europoje, grupės (toliau – „Opel“) vardu valdo „Opel Southeast Europe LLC. “, pagal Vengrijos įstatymus registruota įmonė, kurios registruotojo biuro adresas yra 2040 Budaörs, Szabadság út 117, Vengrija. Šiose svetainės naudojimo sąlygose „Opel“ apima „General Motors Acceptance Corporation“ ir jos susijusias įmones.

SVARBI TEISINĖ INFORMACIJA: prieš naudodamiesi šia Svetaine atidžiai perskaitykite šias sąlygas, nes jos yra jums privalomos. Jei naudojatės šia Svetaine, tai reiškia jūsų sutikimą su šiomis sąlygomis, nepaisant to, ar nusprendėte registruotis „Opel“. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesinaudokite šia Svetaine.

Prieinamumas

„Opel“ siekia paversti savo svetaines prieinamomis visiems vartotojams.

Pranešimai

Siekiama, kad čia pateikta informacija būtų kiek įmanoma išsamesnė ir tikslesnė. Bet mes pasiliekame teisę bet kada ir be įspėjimo keisti kainas, spalvas, medžiagas, įrangą, techninius duomenis, modelius ir prieinamumą.
Kai kurios šioje svetainėje esančios nuorodos gali nukreipti į svetaines, valdomas nepriklausomų savininkų. Už jose pateiktą informaciją atsako tik tokių svetainių savininkai. „Opel“ ir jos reklamos agentūros negali kontroliuoti nepriklausomų svetainių turinio ir prisiimti atsakomybės už jį ir šias nuorodas savo lankytojams pateikia tik jų patogumui.

„Opel“ WWW svetainės naudojimo sąlygos

 

1. Intelektinė nuosavybė

Visa Svetainėje pateikta medžiaga yra intelektinė „Opel“ nuosavybė. Turinys, siūlomas pagal „Creative Commons“ licenciją, bus aiškiai pažymėtas, o tokio turinio naudojimą reglamentuoja konkreti licencija. Jokios kitos medžiagos neleidžiama kopijuoti ar atkurti, išskyrus kiek to reikia norint peržiūrėti ją internetu. Bet galite spausdinti ištisus Svetainės puslapius, kad turėtumėte spausdintą kopiją asmeniniam naudojimui, šiomis sąlygomis:


(a) negalite jokiu būdu keisti jokių Svetainės dokumentų ar susijusių grafinių elementų;
(b) jokių Svetainėje pateiktų grafinių elementų negalite naudoti atskirai nuo atitinkamo teksto; ir
(c) visose kopijose turi būti pateikti „Opel“ autorių teisių ir prekių ženklų ar kiti pranešimai.


Nepaisydama bendrų pirmiau pateiktų nuostatų, „Opel“ kartais gali suteikti jums galimybę atsisiųsti iš Svetainės darbalaukio fonų, ekrano užsklandų ir kitų programinių priemonių. Šios sąlygos apima tokius atsisiuntimus. Bet koks Svetainės ištraukų naudojimas bet kokiu tikslu ne pagal šias sąlygas yra draudžiamas. Šioje svetainėje pateikta medžiaga buvo kruopščiai skenuojama ir tikrinama visais jos rengimo etapais. Nepaisant to, „Opel“ rekomenduoja prieš naudojant paleisti virusų tikrinimo priemonę. Be to, „Opel“ rekomenduoja pasidaryti atsarginę standžiojo disko kopiją prieš naudojant programinę įrangą. Prieš siųsdamiesi bet kokią medžiagą į kompiuterį, kuris prijungtas prie tinklo, pasitarkite su tinklo administratoriumi.

2. Nuorodos į Svetainę

Jei norite pateikti nuorodą į Svetainę, ji turi vesti į „Opel“ pagrindinį puslapį.

3. Paslaugos prieiga

„Opel“ stengiasi, kad Svetainė paprastai būtų prieinama 24 valandas per parą, bet ji nėra atsakinga, jei dėl kokios nors priežasties Svetainė nepasiekiama bet kokiu metu ar laikotarpiu.

 

Svetainės prieiga gali būti laikinai sustabdyta be įspėjimo, jei sistema sugedo, atliekami priežiūros arba remonto darbai arba dėl kitų priežasčių, kurių „Opel“ negali kontroliuoti.

4. Lankytojų medžiaga ir elgesys

Išskyrus bet kokią asmenį apibūdinančią informaciją, kuriai taikoma toliau aprašyta „Opel“ privatumo politika, visa medžiaga, kurią siunčiate į Svetainę ar joje skelbiate, laikoma nekonfidencialia ir nesaugoma nuosavybės teisių. „Opel“ neturi jokių įsipareigojimų dėl tokios medžiagos. „Opel“ ir jos paskirti asmenys gali nevaržomai kopijuoti, atskleisti, platinti, įtraukti ir kitaip naudoti tokią medžiagą ir duomenis, vaizdus, garsus, tekstą ir kitus joje esančius elementus bet kokiais tikslais.
Draudžiama skelbti ir siųsti į Svetainę ar iš jos bet kokią medžiagą:(a) kuri yra grasinamojo pobūdžio, šmeižikiška, nepadori, netinkama, ardomoji, užgauli, pornografinė, plūstamojo pobūdžio, galinti skatinti rasinę neapykantą, diskriminuojanti, grėsminga, skandalinga, kurstanti, šventvagiška, laužanti pasitikėjimą, pažeidžianti privatumą arba galinti sukelti susierzinimą ar nepatogumą; arba
(b) kuriai negavote visų reikiamų licencijų ir (arba) leidimų; arba
(c) kuri yra elgesys, laikomas kriminaliniu nusikaltimu (arba skatina tokį elgesį), užtraukia civilinę atsakomybę arba kitaip pažeidžia įstatymus arba bet kokių trečiųjų šalių teises bet kokiose pasaulio valstybėse; arba
(d) kuri yra techniškai kenksminga (įskaitant, be apribojimo, kompiuterių virusus, logines bombas, Trojos arklius, kirminus, žalingus komponentus, sugadintus duomenis ar kitą kenkėjišką programinę įrangą ar kenkėjiškus duomenis).



Draudžiama netinkamai naudoti Svetainę (įskaitant, be apribojimo, įsilaužimus).
„Opel“ neribotai bendradarbiaus su visomis teisėtvarkos įstaigomis arba teismais, nurodančiais ar prašančiais „Opel“ atskleisti tapatybę ar buvimo vietą asmens, skelbiančio bet kokią medžiagą, pažeidžiančią šį 4 punktą.

5. Informacijos tikslumas

„Opel“ pagrįstai stengsis užtikrinti, kad šios Svetainės turinys būtų tikslus ir atnaujintas. Bet dėl transporto priemonių atsargų pobūdžio ir jų techninių duomenų keitimų, atliekamų per kasmetinius naujinimus ir pan., šioje Svetainėje nurodyti gaminiai gali skirtis nuo naujausių. Dalis aprašytos ar parodytos įrangos gali būti siūloma tik tam tikrose šalyse arba tik už papildomą kainą. Klientams rekomenduojama teirautis apie konkrečias reikiamas transporto priemonių funkcijas mažmeninės prekybos vietoje. „Opel“ turi teisę bet kada keisti techninius gaminių duomenis.

 

Nedera kliautis jokiais svetainėje pateiktais teiginiais, o medžiaga joje pateikiama „tokia, kokia yra“, be jokių sąlygų, garantijų ar kitų bet kokio pobūdžio įsipareigojimų. Atitinkamai, kiek tai leidžia įstatymai, „Opel“ pateikia jums šią svetainę su sąlyga, kad „Opel“ atmeta visus pareiškimus, garantijas ir kitas sąlygas (įskaitant, be apribojimo, visas įstatymuose numanomas sąlygas), kurios, išskyrus nurodytas sąlygas, gali turėti įtakos šiai svetainei.

6. Svetainėje naudojami tinklalapio indikatoriai ir vaizdo elementai

Mūsų svetainėse ir el. pašto pranešimuose gali būti elektroninis paveiksliukas, kuris vadinamas tinklalapio indikatoriumi ar vaizdo elemento žyma. Tinklalapio indikatoriai ir vaizdo elementų žymą pagrinde naudojami tokių trečiųjų šalių, kaip Google Analytics, technologijose, siekiant stebėti lankytojų aktyvumą mūsų svetainėje.

7. Reglamentuojantys įstatymai ir jurisdikcija
Bet koks dėl šios svetainės galintis kilti ginčas bus sprendžiamas „Opel“ nacionalinės pardavimo įmonės šalies teismuose ir pagal tos šalies įstatymus.

Privatumo politika

 

1. Duomenų apsauga
„Opel“ gerbia kiekvieno Svetainėje apsilankiusio asmens privatumą. Šioje politikoje apibūdinama informacija, kurią „Opel“ gali rinkti ir saugoti, ir kaip ji bus naudojama. Atidžiai perskaitykite tolesnes nuostatas, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką jūsų asmeninių duomenų atžvilgiu ir kaip mes juos tvarkysime.

2. Duomenų apsauga

Galime rinkti ir tvarkyti šiuos jūsų duomenis:

  • Informacija, kurią pateikiate pildydami formas mūsų Svetainėje. Ji apima informaciją, suteiktą registruojantis naudoti mūsų Svetainę, prenumeruojant mūsų paslaugą, skelbiant medžiagą arba prašant tolesnių paslaugų. Taip pat galime prašyti jūsų informacijos, kai pranešate apie mūsų Svetainėje aptiktą problemą.
  • Jei kreipiatės į mus, mes galime išsaugoti to susirašinėjimo įrašą.
  • Taip pat galime prašyti užpildyti klausimynus, kuriuos naudojame tyrimų tikslais.

3. IP adresai ir slapukai

Tam tikrais atvejais galime rinkti apie jus informaciją, kuri neatskleidžia jūsų asmenybės. Šio tipo informacijos pavyzdžiai apima jūsų IP adresą, jūsų naudojamos interneto naršyklės tipą, naudojamo kompiuterio operacinės sistemos tipą ir svetainės, iš kurios pasiekėte mūsų Svetainę arba reklamą, domeno pavadinimą. Tai yra statistiniai duomenys apie mūsų vartotojų naršymo veiksmus ir įpročius, jie neleidžia identifikuoti jokio asmens.
Dėl tos pačios priežasties, kai peržiūrite mūsų Svetainę, galime išsaugoti šiek tiek informacijos jūsų kompiuteryje. Ši informacija įrašoma kaip „slapukas“ ar kitas panašus failas, ji padeda mums įvairiais būdais. Pavyzdžiui, slapukai leidžia pritaikyti svetainę arba reklamą, kad jos geriau atitiktų jūsų interesus ir pomėgius. Daugelyje interneto naršyklių numatyta galimybė ištrinti slapukus iš kompiuterio standžiojo disko, blokuoti visus slapukus arba gauti įspėjimą prieš įrašant slapuką.

4. Slapukų naudojimas

Opel svetainėje, elektroniniuose pašto pranešimuose, internetinėse paslaugose, skelbimuose ir interaktyviosiose taikomosiose programose gali būti naudojami slapukai ir kitos technologijos, pavyzdžiui, tinklalapio indikatoriai ir vaizdo elementų žymos.

Slapukas ‑ tai tik tekstinės informacijos eilutė, kurią mūsų tinklalapio serveris siunčia į jūsų kompiuterio standžiajame diske esantį interneto naršyklės slapukų failą. Todėl mūsų svetainė gali jus atsiminti, kai svetainės serveris susijungia su interneto naršykle. Pagrindinė slapuko paskirtis ‑ identifikuoti naudotojus, kad mūsų svetainės serveris galėtų jums pateikti asmeniškai pritaikytus puslapius, kurių pagalba jūsų apsilankymas Opel svetainėje taptų labiau asmeninis ir būtų galima geriau reaguoti į jūsų individualius poreikius.

Opel ir mūsų partneriai taip pat naudoja slapukus bei kitas technologijas, kad atsimintų asmeninę informaciją jums naudojantis mūsų svetaine, taikomosiomis programomis ir internetinėmis paslaugomis. Pavyzdžiui, atsimenama informacija, kurią anksčiau esate pateikę svetainės formoje.

Šioje svetainėje naudojami dviejų rūšių slapukai:

  • Sesijos slapukai: tai laikini slapukai, kurie būna jūsų naršyklės slapukų faile tol, kol išeinate iš mūsų svetainės. Jei kurį laiką neprisijungiate prie svetainės, šie slapukai nustoja veikti.
  • Ilgalaikiai slapukai: šios rūšies slapukai išlieka jūsų naršyklės slapukų faile žymiai ilgesnį laiką. Šis laikas priklauso nuo jūsų pasirinktų interneto naršyklės nustatymų. Ilgalaikių slapukų pagalba informaciją galima perduoti svetainės serveriui kiekvieną kartą, kai kas nors apsilanko svetainėje. Ilgalaikiai slapukai taip pat vadinami sekimo slapukais.

5. Trečiųjų šalių slapukai

Kartais Opel gali pasinaudoti trečiųjų šalių reklamos paslaugomis, susijusiomis su reklamos pateikimu ir reklaminės komunikacijos vertinimu. Tokios trečiosios šalys naudoja slapukus, siekdamos įvertinti reklamos veiksmingumą ir individualiai pritaikyti jos turinį. Informacija, kurią gali rinkti tokios trečiosios šalys ‑ reklamuotojai, gali apimti tokius duomenis, kaip duomenys apie geografinės vietos nustatymą ar kontaktinė informacija, pavyzdžiui, el. pašto adresas.

 

Tokių trečiųjų šalių ‑ reklamuotojų privatumo nuostatose pateikiama detalesnė informacija apie slapukų naudojimą. Jei norite sužinoti daugiau apie trečiųjų šalių privatumo nuostatas, galite apsilankyti Reklamos iniciatyvos svetainėje, kurioje, be kita ko, pateikiama informacija apie tai, kaip galima atsisakyti slapukų naudojimo.

6. Informacijos pasiekimas

Jei pateikėte savo Asmeninius duomenis „Opel“ ir norite, kad ta informacija būtų ištaisyta arba panaikinta iš mūsų įrašų, arba jei norite sužinoti, kokius jūsų Asmeninius duomenis mes tvarkome, galite kreiptis į vietinę „Opel“ pardavimo įmonę (adreso duomenis žr. atitinkamoje svetainėje). Jei norite, galite siųsti laišką prašydami tokios informacijos iš „Opel Southeast Europe LLC“ privatumo koordinatoriaus (el. pašto adresas: cac@gm.com). Mes kiek galėdami stengsimės atsakyti į jūsų prašymą.

7. Slapukų įjungimas ir išjungimas

Jus galite sutikti arba nesutikti, kad būtų naudojami slapukai, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus. Norėdami sužinoti daugiau apie interneto naršyklės nustatymų pakeitimą, žr. interneto naršyklės instrukcijas arba apsilankykite internetiniame puslapyje „Apie slapukus“.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad išjungus slapukus, Opel svetainės kai kurios funkcijos neveiks.

8. Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų, pastabų ir pageidavimų, susijusių su šia privatumo politika, arba jei pateikėte Asmeninius duomenis per šią Svetainę ir norite, kad jie būtų panaikinti iš mūsų įrašų, kreipkitės į mus šiuo adresu:

Opel Southeast Europe LLC.

2040 Budaörs, Szabadság út 117, Vengrija

Klientų aptarnavimo centras

cac@gm.com

(+36)12981150

Buveinė: 2040 Budaörs, Szabadság út 117, Vengrija
Registracijos teismas: County Court of Pest County
Įmonių registro Nr.: 13-09-087612
PVM mokėtojo kodas: 10485611-2-44

Duomenų apdorojimo įmonė:

Crane Kft., 1138 Budapest, Révész utca 27-29.

 

Valdyba: David Nicholas Reilly (pirmininkas), Rita Forst, Reinald Hoben, Mark James, Holger Kimmes, Thomas McMillen, Alain Visser
Stebėtojų taryba: Walter G. Borst (pirmininkas)

2010 m. rugsėjis