Skip To Content
Atitikties deklaracijos

Atitikties deklaracijos

Šiuose automobiliuose yra sistemų, kurios siunčia ir (arba) priima radijo bangas, kurios atitinka direktyvos 1999/5/EB arba 2014/53/ES reikalavimus. Sistemų gamintojai nurodo, kad jos atitinka direktyvos 1999/5/ES arba 2014/53/ES reikalavimus.