Skip To Content

REACh

„Opel“ palaiko pagrindinius REACh(angl. Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals– registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai, taikomi cheminėms medžiagoms, kurios pagaminamos arba importuojamos į ES) tikslus – pagrindinį cheminių medžiagų kontrolės reglamentą ES, kuriuo siekiama pagerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą dėl cheminių medžiagų keliamos rizikos. Įstatymas įsigaliojo 2007 metų birželio 1-ąją.

33 REACh straipsnis reikalauja, kad prekių, kuriose yra kandidatiniame sąraše nurodytų medžiagų ir jų koncentracija yra didesnė nei 0,1 % (svoris pagal svorį), gamintojai pateiktų pakankamai informacijos, kad vartotojai galėtų saugiai naudotis produktu.

Tai atitinka „Opel“ įsipareigojimą skatinti atsakingą mūsų transporto priemonių gamybą, naudojimą ir priežiūrą