Skip To Content
Perdirbimas

Kad pievos taptų žalesnės

Perdirbimas tausojant mūsų aplinką

Mums svarbi aplinka, todėl didindami savo produktų perdirbimo efektyvumą, plėtojame tvarų produktų gamybos procesą.
Tvarus „Opel“ produktų projektavimas yra pagrindinis mūsų atsakingos gamybos elementas. Taip siekiame sumažinti atliekų kiekį automobilių gamybos bei eksploatavimo pabaigos etapuose. Tvarus „Opel“ produktų projektavimas yra neatsiejama mūsų įsipareigojimo rūpintis aplinka, tausoti vertingus žaliavų ir energijos išteklius, dalis.

Tvari produktų vystymo strategija

Tvari produktų vystymo strategija

Padaro perdirbimą daug lengviau

„Opel“ perdirbimo strategija, vykdoma produktų kūrimo kontekste, yra neatsiejamas atsakomybės už produktą elementas, kurio esmę sudaro du kertiniai dalykai:

 • į perdirbimą orientuota automobilių konstrukcija
 • uždaro medžiagų perdirbimo ciklo automobilių gamyboje plėtra ir pritaikymas

Atsakingas gaminių vystymas

Kūrimas

 • Gyvavimo ciklo vertinimai
 • Į tvarumą orientuotas medžiagų pasirinkimas

 

Gamyba

 • Perdirbtų medžiagų (reciklatų) naudojimas

 

Naudojimas

 • Prekybos atsovybių atliekų tvarkymas
 • Atsarginės dalys

 

Pakartotinis panaudojimas

 • Automobilių pakartotinis panaudojimas
 • Taršos mažinimas ir pirminis apdorojimas
 • ES direktyva dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
Daugiau Mažiau

Tam, kad būtų atsižvelgta į šiuos tikslus jau produkto kūrimo etape, tarptautinė ekspertų grupė sukūrė į perdirbimą orientuotos automobilių konstrukcijos nuostatas, kurios privalomos „Opel“ automobilių gamintojams visame pasaulyje.

Šių nuostatų tikslas – skatinti „Opel“ inžinierius ir tiekėjus kurti ir plėtoti į perdirbimą orientuotas transporto priemones ir jų komponentus. Be to, šios nuostatos padeda inžinieriams analizuoti dalis, komponentus ir automobilius, atsižvelgiant į tai, ar, pasibaigus jų naudojimui, juos įmanoma bus surinkti ir perdirbti. Šios nuostatos taip pat padeda kuriant produktų technines charakteristikas.

Tvaraus produktų vystymo elementai

 • Į tvarumą orientuotas medžiagų pasirinkimas
 • Projektavimas mažinant taršą
 • Projektavimas pirminiam apdorojimui
Perdirbtų medžiagų (dar vadinamų reciklatais) naudojimas yra ilgalaikė „Opel“ veiklos tradicija. Perdirbtų medžiagų naudojimo mastas iki šiol nuolat didėja. Išskirta ir naudoti gamyboje aprobuota daugiau nei 230 perdirbamo plastiko rūšių. Techniniu požiūriu dedama daug pastangų, kad būtų naudojamas didesnis kiekis perdirbtų medžiagų

Perdirbtos medžiagos turi atitikti tuos pačius techninius reikalavimus, kokie taikomi ir pirminėms medžiagoms. Pirmenybė perdirbtoms medžiagoms teikiama tuomet, kai nedidinama dalių kaina. Niekada nedarome jokių išlygų kokybei. Mūsų perdirbimo specialistai užtikrinti aukštą šių medžiagų kokybę, susijusią su jų vizualinėmis ir taktilinėmis savybėmis, mechaniniu bei terminiu atsparumu, ir kitomis, reikalavimus atitinkančiomis, eksploatacinėmis charakteristikomis.


Mūsų aukštus kokybės standartus atitinkančios perdirbtos medžiagos dabar gali būti naudojamos ne tik nematomoms, bet ir matomoms „Opel“ automobilių dalims gaminti.

Perdirbtų medžiagų panaudojimas

Pažymėtos dalys gali būti pagamintos iš perdirbtų medžiagų (pvz., „Insignia“ automobiliuose).

Pakartotinio panaudojimo koncepcija

Opel pakartotinio panaudojimo koncepcija

Atitarnavus jūsų „Opel“ automobiliui

Pristatymas

Paskutinis savininkas nebetinkamą eksploatuoti transporto priemonę pristato vienam iš mūsų surinkimo partnerių. Patikrinus automobilį surinkimo partneris išduoda sunaikinimo pažymą.

Pirminis apdorojimas ir teršalų šalinimas

Pirmiausia išimamas akumuliatorius ir neutralizuojamos saugos oro pagalvės. Tada mūsų surinkimo partneris pašalina visus degalus ir kitus eksploatacinius automobilio skysčius. Tai yra variklio alyva, transmisijos alyva, stabdžių skystis, aušinimo skystis ir šaltnešis iš oro kondicionavimo sistemos.

Išmontavimas

Vėliau išmontuojamos detalės ir sistemos, kad jas būtų galima parduoti kaip naudotas detales arba panaudoti kaip perdirbtų detalių pagrindą. Jei ekonomiškai apsimoka, tokios medžiagos kaip plastikas ar stiklas išimamos ir perdirbamos.

Sandėliavimas

Aplinkai kenkiančios medžiagos surenkamos ir vėliau išsiunčiamos į specializuotas pakartotinio panaudojimo įmones, kuriose jos panaudojamos pakartotinai arba utilizuojamos.

Smulkinimas

Kėbulas po pirminio apdorojimo patenka į smulkintuvą, kuriame nebetinkama eksploatuoti transporto priemonė susmulkinama ir išrūšiuojama į atskiras dalis, tinkamas tolesniam perdirbimui arba pakartotiniam panaudojimui.

Susmulkintų dalių apdorojimo technologija

Šios atskirtos dalys iš smulkintuvo toliau apdorojamos pasitelkiant įvairias technologijas (magnetą, sūkurinę srovę, flotaciją) siekiant atskirti medžiagų dalis, kurios yra vertingos antrinės žaliavos.

Perdirbimas / pakartotinis panaudojimas / sąvartynas

Medžiagas iš smulkintuvo ir smulkintų dalių apdorojimo įrenginių galima perdirbti (pvz., panaudoti vietoj anglies krosnyse, kaip priemones nuotėkų dumblui džiovinti) arba pakartotinai panaudoti cemento pramonėje. Šio proceso metu galima pakartotinai panaudoti 95 proc. automobilio ir gerokai sumažinti į sąvartyną išmetamų atliekų kiekį.

Utilizuojamų automobilių surinkimo tinklas

Utilizuojamų automobilių surinkimo tinklas

Ir visa tai atliekama mūsų nebetinkamų eksploatuoti automobilių surinkimo proceso metu.

Mes visuomet imamės visų įmanomų aplinkos apsaugos priemonių, tačiau dabar perdirbimas nėra pasirenkamas sprendimas. Šis procesas yra numatytas teisės aktuose. 2006 m. birželio 8 d. Airijoje įsigaliojo reglamentas dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP). Tai perdirbimą skatinanti iniciatyva, kuria siekiama įpareigoti gamintojus mažinti automobilių gamybos metu ir jų eksploatavimo ciklo pabaigoje susidarančių atliekų kiekį.

 

Nuo 2007 m. sausio 1 d. visi „Opel“ automobiliai gali būti grąžinami vienam iš atitarnavusius automobilius surenkančių „Opel“ partnerių. Tai nemokama paslauga, teikiama esant tam tikroms sąlygoms (žr. toliau).

 

Mes siekiame, kad atitarnavę automobiliai būtų perdirbti aplinką tausojančiu būdu. Todėl norime užtikrinti, kad visi mūsų utilizuojamų automobilių surinkimo centrai atitiktų teisinius ENTP reglamentų reikalavimus. Dėl šios priežasties jie yra sertifikuoti nepriklausomų ekspertų įstatymo nustatyta tvarka. Visi mūsų utilizuojamų automobilių surinkimo partneriai, procesai ir dokumentai apie visus gaunamų ir išvežamų medžiagų srautus taip pat bus patikrinti mūsų perdirbimo specialistų.

 

Savo nebetinkamą eksploatuoti „Opel“ galite nemokamai atiduoti, tik jei:

 • yra visos pagrindinės dalys ir komponentai;
 • automobilyje nėra jokių kitų atliekų;
 
(Komentaras šalies atstovams, nerodyti interneto puslapyje: prašome patikrinti savo nacionalinės teisės aktuose kitus galimus reikalavimus dėl nemokamo automobilių surinkimo. Pavyzdžiui, Vokietijoje taikomos tokios sąlygos:
 
 • automobilis yra iki 9 vietų arba yra lengvasis komercinis automobilis iki 3,5 tonos;
 • automobilis buvo galutinai įregistruotas ES;
 • automobilis buvo įregistruotas mažiau nei vieną mėnesį ES;
 • su automobiliu buvo perduoti jo dokumentų originalai.)

 

 

Savo nebetinkamą eksploatuoti automobilį pristatykite mūsų surinkimo partneriui, kuris Jums išduos sunaikinimo pažymą ir automobiliui išregistruoti būtinus dokumentus. Dabar galite būti ramūs – Jūsų senas automobilis bus utilizuotas labiausiai aplinką tausojančiu būdu. 

 

Įmonės turinčios teisę ardyti transporto priemones: https://atvr.aplinka.lt/tp-tvarkytojai.html