Skip To Content

REACh

„Opel“ palaiko pagrindinius REACh(angl. Registration,Evaluation,Authorisation and Restriction of Chemicals – registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai, taikomi cheminėms medžiagoms, kurios pagaminamos arba importuojamos į ES) tikslus – pagrindinį cheminių medžiagų kontrolės reglamentą ES, kuriuo siekiama pagerinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą dėl cheminių medžiagų keliamos rizikos. Įstatymas įsigaliojo 2007 metų birželio 1-ąją.